อีคอมเมิร์ช/แคตตาล็อก
Retail Product Images
มืออาชีพสำหรับรูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในพลาโนแกรมและเว็บไซต์
โก้หรูหรือจำเป็น
การใช้ภาพเหมือนจริงที่มีคุณภาพมีผลกับความสำเร็จของพานิชย์อีเล็กทรอนิค เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการเห็นและศึกษาเกี่ยวกับสินค้าให้มากที่สุดก่อนซื้อในร้านออนไลน์

ทั้งนี้ความจำเป็นของภาพเหมือนจริงเช่นภาพหน้าตรง/ด้านข้าง/ด้านบน/3มิติ จะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า เช่นผ้าอ้อมดูเหมือนว่าการแสดงภาพเพียงด้านหน้าก็เพียงพอ แต่หากเป็นกระเป๋า หรือกล้องถ่ายรูปอาจมีความจำเป็นต้องการมุมมองที่หลากหลายด้าน

ขนาดของภาพที่เหมาะสมก็มีความจำเป็น ภาพขนาดเล็กจะรวดเร็วในการแสดงผล แต่ก็จำเป็นต้องมีภาพที่มีความละเอียดเพียงพอสำหรับให้ลูกค้าขยายภาพเหล่านั้นได้

Marketing afbeeldingen

รูปแบบ (1)
เราจำเป็นในการเลือกรูปแบบที่ถูกต้อง สำหรับเว็บไซต์ต้องการภาพที่โหลดได้รวดเร็วแต่ก็ต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดเพียงพอให้ลูกค้าสามารถขยายเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้ และสำหรับการพิมพ์โบรชัวร์ก็เช่นกัน

ความต้องการภาพที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลด้านเทคนิคหรือทำงานเบื้องหลังเว็บไซต์หรือแคตตาล็อค เพื่อให้มั่นใจว่ารูปนั้นตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกฝ่าย

Verschillende manieren van aanleveren

รูปแบบ (2)
ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น, เว็บไซต์ หรือการพิมพ์ คุณอาจจำเป็นต้องมีรูปภาพที่มีขนาดแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละขนาด หรืออาจใช้รูปขนาดเดียวกันก็ได้

อย่างไรก็ตามสี่งดีที่สุดย่อมนำมาซึ่งผลงานที่ดีเช่นกัน

ก่อนเริ่มโครงการ, เราควรหาข้อตกลงว่าต้องการภาพแบบใด เช่น ควรมีกรอบอยู่รอบๆสินค้า , ฉากพื้นหลังควรเป็นอย่างไร เช่น 100% เป็นสีขาว หรือควรโปร่งแสง และแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ